سر آغاز سخن

به نام مهربان ترین مهربانان

الهی نبودم ، ز بود تو بودم ببود

          دمیدی به بودم ، ز بودت ، که بودم ببود

                        نبود جز به تو و به بود تو بودن ببود

                                  من و ما نبودی، تو بودی که بودن ببود

جمعی از خادمین حضرت خالد نبی

 

/ 0 نظر / 13 بازدید